Certifikáty


Sme držiteľmi certifikátov ISO 9001 Systém kvality manažmentu , ISO 14001 Systém environmentálneho manažmentu a Systému manažmentu pre výrobu, výstupnú kontrolu a skúšanie podľa modulu D smernice 2014/31/EU . Naše riešenia a produkty spĺňajú vysoké technické štandardy.

Naša spoločnosť je registrovaná na opravy a montáž určených meradiel v zmysle zákona č. 157/2018 Z.z. o metrológii, a to Rozhodnutím Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) č.: UNNMS/01956/2019-900/007516/2019. Sme taktiež členom Únie váharov Slovenskej republiky.

ISO 9001:2016

Systém manažmentu
kvality


ISO 14001

Systém environmentálneho
manažmentu


Smernica 2014/31/EU

Systém manažmentu pre výrobu, výstupnú
kontrolu a skúšanieSme spoľahlivým obchodným partnerom overeným a zapísaným v
Registri partnerov verejného sektora, ako aj v  Zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie SR.